จุดเด่นของสินเชื่อ

คุณสมบัติในการสมัคร

 1. อายุตั้งแต่ 21-60 ปี
 2. มีรายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป
 3. อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน สำหรับพนักงานประจำ / และสำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ผู้กู้ต้องอาศัยอยู่ในเขตการขยายที่กำหนดดังนี้
 • เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  – กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ฉะเชิงเทรา
  เขตต่างจังหวัด 
  ภาคเหนือ
  – เชียงใหม่
  – เชียงราย
  – ลำพูน
  – ลำปาง
  – กำแพงเพชร* (อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี)
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  – นครราชสีมา
  – ขอนแก่น
  – กาฬสินธุ์* ( อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ยางตลาด, อ.ดอนจาน )
  – อุดรธานี
  – มหาสารคาม* ( อ.เมืองมหาสารคาม, อ.โกสุมพิสัย, อ.กันทรวิชัย, อ.เชียงยืน )
  – ชัยภูมิ* ( อ.เมืองชัยภูมิ )
  – บุรีรัมย์* ( อ.เมืองบุรีรัมย์ )
  – หนองคาย* ( อ.เมืองหนองคาย, อ.สระใคร)
  – หนองบำลำภู* (อ.เมืองหนองบัวลำภู)
  – ร้อยเอ็ด* (อ.เมืองร้อยเอ็ด)
 • ภาคกลาง
  – อยุธยา
  – สระบุรี
  – นครสวรรค์
  – อ่างทอง*( อ.เมืองฯ, อ.วิเศษชัยชาญ, อ.ป่าโมก, อ.ไชโย, อ.สามโก้ )
  – สิงห์บุรี*( อ.เมืองฯ, อ.อินทร์บุรี, อ.พรหมบุรี )
  – ราชบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ. บ้านแพ )
  – อุทัยธานี* ( อ.เมืองฯ, อ.ทัพทัน, อ.หนองขาหย่าง, อ.หนองฉาง )
  – ชัยนาท* ( อ.เมืองชัยนาท, อ.มโนรมย์)
  – สุพรรณบรี* ( อ.เมืองสุพรรณบุรี )
  – กาญจนบุรี* ( อ.ท่ามะกา, อ.ท่าเรือพระแท่น, อ.ท่าม่วง )
  – ลพบุรี* ( อ.เมืองลพบุรี)
  – นครนายก* ( อ.เมืองนครนายก, อ.บ้านนา )
 • ภาคตะวันออก
  – ชลบุรี
  – ระยอง
  – ประจีนบุรี* ( อ.เมืองฯ, อ.บ้านสร้าง, ศรีมโหสถ )

เอกสารในการสมัคร

พนักงานประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ชัดเจนที่สุด)
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. สำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบัญชีโอนเงิน

เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน ( ชัดเจนที่สุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารการจดทะเบียน
 4. บัญชีหมุนเวียนกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 5. หน้าบัญชีโอนเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สินเชื่อบุคคลโดยให้วงเงินสุงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  โดยไม่มีหลักทรัพย์คประกันและคิดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาในการกู้ยืมขั้นต่ำ  24 เดือน  สุงสุดถึง 60  เดือน สามารถเลือกผ่อนชำระเป็นงวดๆละเท่าๆกัน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้เงิน ค่าปรับ ค่าบริการอีกไม่เกิน 13 % ต่อป
 • ค่าอากรแสตมป์ 05% ของวงเงินสินเชื่อ สุงสุดไม่เกิน 10,000 [บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)
 • การปิดวงเงินก่อนกำหนด  หากท่านชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายใน 24 เดือนแรก ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด  ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนด (สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี)
 • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ  และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 • ในการรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ   โดยธนาคารจะนัดเซ็นสัญญากับผู้สมัครอีกครั้งที่สาขาใกล้ที่บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน อีกครั้ง  พร้อมรับเงิน

การชำระเงินคืน(ในกรุงเทพและปริมณฑล/ในเขตต่างจังหวัด)

 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารซิตี้แบงก์ : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารซิตี้แบงก์ ชำระผ่านเครื่อง ATM : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของธนาคารซิตี้แบงก์ : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารซิตี้แบงก์ : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระโดยการส่งเช็ค หรือธนาณัติทางไปรษณีย์ ถึงธนาคารซิตี้แบงก์ : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร : 10 บาท / 15 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : 20 บาท / 25 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารกรุงไทย : 25 บาท / 25 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 25 บาท 40 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 25 บาท / 40 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารทหารไทย : 25 บาท / 45 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารกรุงเทพ : 30 บาท / 50 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารกสิกรไทย : 30 บาท / 50 บาทต่อรายการ
  • ธนาคารทิสโก้ : 15 บาท / 25 บาทต่อรายการ
ดอกเบี้ย 18-28% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ)
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเท่ากันทุกเดือน (ลดต้น ลดดอก)

  พนักงานประจำ

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย*

<100,000 บาท

28%

100,000-149,999 บาท

26%

150,000-199,999 บาท

24%

200,000-249,999 บาท

22%

250,000-299,999 บาท

21%

300,000-399,999 บาท

19%

400,000 บาทขึ้นไป

18%

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท

 1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
  • (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
  • (50,000 x 15% x 31 )/ 365 = 636.99
 2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
  • (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
  • (50,000 x 13% x 31 )/ 365 = 552.05
 3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
  • เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
  • 2,744 – 636.99 – 552.05 = 1554.96

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น