จุดเด่นของบัตร

สิทธิพิเศษในการเบิกถอนเงินสดทันใจผ่าน 5 ช่องทาง

พนักงานบริษัท

 • อายุระหว่าง 20 – 60 ปี
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • รายได้ตั้งแต่
 • 10,000 – 14,999 บาท  สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด
 • 15,000 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด

เจ้าของกิจการ

 • อายุระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินหมุนเวียนในธนาคารต่อเดือน
 • 54,000-99,999 บาท สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ คาร์ด
 • 100,000 บาทขึ้นไป สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า (กรณีสมัครสินเชื่อเงินสด)
 • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ เช่น ค่าล่วงเวลา และ ค่าคอมมิชชันที่สามารถนำมาพิจารณาในการให้การให้วงเงิน

0% สั่งได้ทุกอย่าง

“O% สั่งได้ทุกอย่าง” อภิสิทธิ์โทรสั่งเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นยอด แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน เดือน ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย และบริหารเงิน ได้อย่างคล่องตัว

เพียงโทร 0 2345 6789 กด หมายเลขบัตร 16 หลัก กด กด 7
(
ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ระหว่างเวลา 7.00 – 19.30 น.)

โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป และรวมยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาท โดยยอดใช้จ่าย ดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

นอกจากนี้ท่านสมาชิกสามารถเลือก ระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามใจ ตั้งแต่ 3 – 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย สุดพิเศษเริ่มต้นที่ 0.79% ต่อเดือน

 1. สมาชิกผู้ถือบัตรจำเป็นต้องโทรแจ้งรับสิทธิ์ก่อนวันสรุปยอดบัญชี ในเดือนนั้นๆ
 2. สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้ เมื่อมียอดใช้จ่ายรวมต่อเดือน(ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
 3. รายการใช้จ่ายที่สามารถรวมได้นั้น จำเป็นต้องมียอดชำระขั้นต่ำ1,000 บาท/ เซลล์สลิป
 4. รายการใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้น จำเป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนวันสรุปยอดบัญชี 3 วันทำการ
 5. ยอดใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ผ่อนชำระ 0% สั่งได้ จะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด แต่ยังคงได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ เช่น การรับเครดิตเงินคืน เป็นต้น
 6. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่อนชำระ 0% สั่งได้ คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ, ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม, ยอดการชำระค่าสาธารณูปโภค, และค่าบริการอื่นๆจากการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว, ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ และยอดใช้จ่ายที่ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฏหมายบัตรเครดิต
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าแบบปกติเป็นแบ่งจ่ายรายเดือนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอ หากพบว่าประวัติของสมาชิกบัตรไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 8. สำหรับสมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนยอดซื้อสินค้าเป็นแบ่งจ่ายรายเดือน 4-10 เดือน ให้เงื่อนไขเป็นไปการให้บริการของรายการดังกล่าว
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกรายการส่งเสริมการตลาด รวมถึงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเช็คการอนุมัติเบื้องต้น